บอร์ด ความรัก,อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังคิดมาก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย wjwaew1. คิดและย้ำเตือนถึงข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่เสมอ2. คิดถึงช่วงเวลาที่น่าอายในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า3. กำลังวลในสิ่งที่อยู่เหนือความควบคุมของตัวเอง