บอร์ด ความรัก,ให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปrdquoเมตตาจะพาตกเหว ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส"ให้ระวังให้ดี จะเป็นบาป” #เมตตาจะพาตกเหวในเรื่องการสร้างอุเบกขาธรรมขึ้นในใจนั้น ผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อได้เข้ามารู้ธรรม เห็นธรรม ได้พบเห็นสิ่งแปลก ๆ และคุณค่าของพุทธศาสนา มักเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าอยากชวนคนมาวัด มาปฏิบัติให้มาก ๆ โดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่า เขามีความสนใจมากน้อยเพียงใด หลวงพ่อท่านบอกว่า"ให้ระวังให้ดี จะเป็นบาป”เปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขา เขาไม่เห็นด้วยปรามาสธรรมนี้ ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อ แล้วเขาเป็นคนจุดไฟ...บาปทั้งคู่เรียกว่า เมตตาจะพาตกเหว"แล้วท่านยกอุทาหรณ์สอนต่อว่า"เหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึก มีผู้จะมาช่วยคนที่ ๑ มีเมตตาจะมาช่วย เอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่ ๒ มีกรุณามาช่วยดึงอีกก็ตกลงเหวอีกคนที่ ๓ มีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่ ๔ สุดท้าย เป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วย ก็มิได้ทำประการใด ทั้ง ๆ ที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตาม เพราะอุเบกขาธรรมนี้แล"#พิจารณามหาพิจารณาให้ดีเพระฉนั้นก่อนที่เราจะชักชวนใครให้ดูศรัทธาของเขาก่อนเพระถ้าไม่ดูศรัทธาเขาให้ดี เกิดพาเขาไปเจอพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ แล้วเค้าเกิดปรามาส ก็จะเป็นบาปแก่ตัวเขาและ ปิดทางมรรคผลนิพพานได้เลย และ ตัวเราที่เป็นเหตุก็จะได้รับผลนั้นด้วย