บอร์ด ความรัก,พระอิศวรท่านมาแล้ว ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสพระอิศวรท่านมาแล้วผมได้บำเพ็ญรอคอยท่านนานกว่า 9 เดือน เพื่อนำท่านไปร่วมพิธีทางจิตเพื่อบ้านเมืองครั้งที่ 4 ที่ผมจะทำในตอนค่ำวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ปีหน้าอีกองค์หนึ่งคือพระอิศวรสีเขียวนิลกาฬ องค์นี้ผมจะตั้งบำเพ็ญบูชาต่อเนื่องทุกวันที่ห้องภาวนาของผม เพื่อเชื่อมต่อกับองค์สีน้ำผึ้งที่ผมจะอัญเชิญไปที่อาศรมเทพมังกร จังหวัดชัยภูมิในวันทำพิธีทางจิตวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021