บอร์ด ความรัก,ถ้านิสัยไม่ดีของเราเรายังเปลี่ยนไม่ได้นับประสาอะไรกับการไปเปลี่ยนนิสัยคนอื่น ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส" ถ้านิสัยไม่ดีของเราเรายัง เปลี่ยนไม่ได้นับประสาอะไร กับการไปเปลี่ยน นิสัยคนอื่น ".ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ